Gift Cards

Politică de confidenţialitate

Prelucrarea datelor cu cararacter personal


S.C. MORODAN SHOP SRL este inregistrata în Registrul de evidenta a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numarul 30487. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificata și completata,S.C. MORODAN SHOP SRL are obligația de a administra în condiții de siguranta și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră.


Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor / Cumparatorilor privind situația contului lor de pe Morodan.com.ro , informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire și monitorizare a vânzarilor și comportamentul consumatorului.


Prin completarea datelor dumneavoastră în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați neconditionat ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a S.C. MORODAN SHOP SRL și va dati acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către S.C. MORODAN SHOP SRL, afiliatii și colaboratorii acestora pentru desfasurarea și/sau derularea de către S.C. MORODAN SHOP SRL, afiliatii și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire și monitorizare a vanzarilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, va dati acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către S.C. MORODAN SHOP SRL atat afiliaților săi precum și altei/altor entitati din tara sau strainatate.
Prin citirea prezentelor Termene și Condiții ați luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei în caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveți dreptul de a vă opune prelucrarii datelor dumneavoastră personale și de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.
Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa S.C. MORODAN SHOP SRL. Str.Aurel Vlaicu nr.137, camera 1, sector 2, , va puteti exercita, în mod gratuit, urmatoarele drepturi:
 o data pe an, să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
 să interviti asupra datelor transmise; 
să va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate și legitime legate de situația lor particulara; să solicitati stergerea datelor, cu exceptia situațiilor prevazute de lege. Astfel, morodan.com.ro poate notifica utilizatorii / clienții / Cumpărătorii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal și poate trimite felicitări sau alte mesaje speciale.
 morodan.com.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator / client / Cumpărător care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul morodan.com.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.


Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali. 
De asemenea, MORODAN SHOP poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor și serviciilor noastre, asiguratori.


Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.